Commissiebrief inzake Website Coronamelder

Minister De Jonge stuurt de Eerste  Kamer een commissiebrief over de website Coronamelder.