Kamerbrief over publicatie Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19

Minister Grapperhaus informeert de Tweede Kamer over de publicatie van de Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 in het Staatsblad. Daarnaast informeert hij de Kamer over de bekdnmaking van het koninklijk besluit tot buitenwerkingstelling van artikel 8, 1e en 3e lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg).

Kamerbrief over publicatie Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19  (PDF | 2 pagina's | 157 kB)