Memorie van toelichting 5e incidentele suppletoire begroting OCW 2021

Toelichting op de wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2021 (5e incidentele suppletoire begroting met extra middelen voor eindexamens in het voortgezet onderwijs en pilots voor sneltesten in het basisonderwijs in verband met COVID-19).

Memorie van toelichting 5e incidentele suppletoire begroting OCW 2021 (PDF | 6 pagina's | 299 kB)