Kamerbrief uitwerking roadmap inwerkingtreding Omgevingswet

Minister Ollongren stuurt de Eerste Kamer een brief over de uitwerking van de roadmap Route2022. In de roadmap Route2022 zijn de activiteiten die nodig zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet in beeld gebracht. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

Kamerbrief uitwerking roadmap inwerkingtreding Omgevingswet (PDF | 5 pagina's | 294 kB)