Memorie van toelichting 7e incidentele suppletoire begroting 2021 OCW

Toelichting op het wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2021 (7e incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen opschalen initiatieven kunst en cultuur voor kwetsbare groepen in verband met COVID-19).

Memorie van toelichting 7e incidentele suppletoire begroting 2021 OCW (PDF | 6 pagina's | 205 kB)