3e incidentele suppletoire begroting 2021 IenW

Wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor het jaar 2021 (3e incidentele suppletoire begroting inzake incidentele tegemoetkoming vuurwerkbranche), met memorie van toelichting.

3e incidentele suppletoire begroting 2021 IenW (PDF | 6 pagina's |411 kB)