Aanbieding 3e incidentele suppletoire begroting 2021 IenW

Minister Van Nieuwenhuizen stuurt de 3e incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor 2021. Deze begroting gaat over de tegemoetkoming voor de vuurwerksector.

Aanbieding 3e incidentele suppletoire begroting 2021 IenW (PDF | 2 pagina's | 115 kB)