Kamerbrief over tussenevaluatie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer - Stelselvernieuwing in uitvoering

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de tussenevaluatie van de stelselvernieuwing Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). De tussenevaluatie is uitgevoerd in de vorm van een lerende evaluatie met als doel om te informeren en te leren over de uitvoerbaarheid en effectiviteit.

Kamerbrief over tussenevaluatie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer - Stelselvernieuwing in uitvoering (PDF | 3 pagina's | 165 kB)