Beantwoording Kamervragen over rapport 'Verwevenheid zorg & criminaliteit'

Minister Van Ark reageert op vragen en opmerkingen over het rapport 'Verwevenheid zorg & criminaliteit' van het Informatie Knooppunt Zorgfraude en de brief bij het rapport.