Memorie van toelichting 2e incidentele suppletoire begroting 2021 JenV

Toelichting op het wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) voor het jaar 2021 (2e incidentele suppletoire begroting Regeling bedrijvenschade coronarellen).

Memorie van toelichting 2e incidentele suppletoire begroting 2021 JenV (PDF | 4 pagina's | 292 kB)