Memorie van toelichting 7e incidentele suppletoire begroting 2021 EZK

Toelichting op het wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor het jaar 2021 (7e incidentele suppletoire begroting inzake FieldLabs, uitvoeringskosten Steunmaatregel mobiliteitscluster en rente Voucherkredietfaciliteit).

Memorie van toelichting 7e incidentele suppletoire begroting 2021 EZK (PDF | 8 pagina's | 317 kB)