Aanbieding Evaluatie Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer het eindrapport over de evaluatie van de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders (TRSHV).

Aanbieding Evaluatie Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders (PDF | 2 pagina's | 130 kB)