Kamerbrief overheveling geneesmiddelen van apotheek naar ziekenhuis

Minister Van Ark beschrijft de stand van zaken van het overhevelen van de inkoop van bepaalde groepen geneesmiddelen van de apotheek naar het ziekenhuis.