Kamerbrief over Beleidsnota Drinkwater 2021-2026

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de Beleidsnota Drinkwater 2021-2026. De nota zit als bijlage bij de Kamerbrief.

Kamerbrief over Beleidsnota Drinkwater 2021-2026 (PDF | 4 pagina's | 268 kB)