Beleidsnota drinkwater 2021-2026

De beleidsnota gaat in op de ambitie van het kabinet voor de drinkwatervoorziening. De nota beschrijft de opgaven voor de komende jaren en bevat de hoofdkeuzes voor het drinkwaterbeleid.

Beleidsnota drinkwater 2021-2026 (PDF | 72 pagina's | 5,8 MB)