Kamerbrief reactie motie over uitwerken van afschaffing van de kinderopvangtoeslag

Minister Koolmees stuurt een brief over de uitwerking van de Kamermotie Segers c.s. Deze motie verzoekt de regering - nog voor de kabinetsformatie begint - de afschaffing van de kinderopvangtoeslag verder uit te werken. Inclusief een tijdpad, uitvoeringstoets, dekkingsvoorstel en welke uitvoerders het beste passen bij de verschillende scenario’s.