Kamerbrief over thuiswerken

Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rond thuiswerken. Hij gaat  in op een aantal onderwerpen. Zo zijn de recent beschikbaar gekomen cijfers over thuiswerken opgenomen. Daarnaast gaat hij in op de activiteiten die het kabinet onderneemt om vitaal thuiswerken te bevorderen, o.a. in het kader van de motie van Van Weyenberg (D66) en Smeulders (GroenLinks)1. Ook licht hij de SER-adviesaanvraag toe in het kader van de ‘Agenda voor de toekomst van hybride werken’.

Kamerbrief over thuiswerken (PDF | 8 pagina's | 496 kB)