Nader rapport studiefinanciering

Minister Van Engelshoven stuurt het nader rapport met het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over tijdelijke voorzieningen voor het studiejaar 2021-2022 in verband met COVID-19.

Nader rapport studiefinanciering (PDF | 2 pagina's | 191 kB)