Een soepele overgang Eindrapportage Monitor 10-14 onderwijs

De bespreekt de eindresultaten van de pilot 10-14 onderwijs. Met deze pilot  krijgen kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar in 1 programma les met een doorlopende leerlijn van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.

Een soepele overgang Eindrapportage Monitor 10-14 onderwijs (PDF | 125 pagina's | 1,0 MB)