Kamerbrief over voortgang Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens


Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens (Green Deal). De Green Deal bevat afspraken over de verduurzaming van de zeevaart en de binnenvaart over het terugdringen van de CO2-uitstoot en andere luchtverontreinigende stoffen.

Kamerbrief over voortgang Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens (PDF | 3 pagina's | 220 kB)