Kamerbrief over stand van zaken motie Klaver over opschaling aantal crisisplekken in (jeugd-)ggz

Staatssecretaris Blokhuis informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken motie Klaver om zo snel mogelijk het aantal crisisplekken in de (jeugd-)ggz op te schalen, extra middelen beschikbaar te stellen voor beschermd wonen om de uitstroom te verbeteren, en de Kamer wekelijks te informeren over de huidige stand van zaken.