Kamerbrief over stand van zaken motie Klaver over opschaling aantal crisisplekken in (jeugd-)ggz

Staatssecretaris Blokhuis informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken motie Klaver om zo snel mogelijk het aantal crisisplekken in de (jeugd-)ggz op te schalen, extra middelen beschikbaar te stellen voor beschermd wonen om de uitstroom te verbeteren, en de Kamer wekelijks te informeren over de huidige stand van zaken.

Kamerbrief over stand van zaken motie Klaver over opschaling aantal crisisplekken in (jeugd-)ggz (PDF | 5 pagina's | 292 kB)