Verzamelbrief Wadden


Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) en minister SChouten (LNV) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de Agenda voor het Waddengebied 2050 (Agenda).

Verzamelbrief Wadden (PDF | 4 pagina's | 310 kB)


Zij gaan daarbij in op:

  • het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 (Uitvoeringsprogramma);
  • moties over de Agenda (waaronder de impactanalyse);
  • doorwerking Nationaal Waterprogramma 2022-2027;
  • aanlanding kabel windpark Ten Noorden van de Waddeneilanden;
  • Governance Waddengebied - Beheerautoriteit Waddenzee;
  • ecologisch onderzoek in het kader van de ramp met de MSC Zoe.