Beantwoording Kamervragen over een rekenmodel voor reële prijzen voor oude medicijnen die opnieuw op de markt komen

Minister Van Ark beantwoordt vragen over het bericht dat onderzoekers met het Zorginstituut een rekenmodel hebben ontwikkeld voor reële prijzen voor oude medicijnen die opnieuw op de markt komen.