Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit verlenging Participatiewetmaatregelen Tijdelijke wet Covid-19 SZW en JenV

Minister Koolmees (SZW) stuurt het ontwerpbesluit tot wijziging van vervaldata van tijdelijke artikelen van de Participatiewet in verband met de uitbraak van COVID-19 naar de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.