Kamerbrief over uitbreiding EMA mandaat

Minister Van Ark beantwoordt vragen over de concept-verordening ter uitbreiding van het mandaat van het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA) en geeft een nadere toelichting over het onderhandelingsmandaat en wat Nederland hierin bereikt heeft.