Beantwoording Kamervragen over voortgang implementatie Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen over de voorgang van de implementatie van de Omgevingswet. De Eerste Kamerfractie van GroenLinks heeft deze vragen gesteld.

Beantwoording Kamervragen over voortgang implementatie Omgevingswet (PDF | 11 pagina's | 609 kB)