Aanbiedingsbrief bij nader rapport Tweede Nota van wijziging versterking decentrale rekenkamers

Minister Ollongren ( BZK) biedt de Tweede Kamer de tweede nota van wijziging aan over het voorstel van wet tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers), alsmede het nader rapport en het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State.

Aanbiedingsbrief bij nader rapport Tweede Nota van wijziging versterking decentrale rekenkamers (PDF | 1 pagina | 59 kB)

Bijlagen