Aanbiedingsbrief bij rapportage investeringsraming 14 grootschalige woningbouwgebieden

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Investeringsraming 14 grootschalige woningbouwgebieden'. 

Aanbiedingsbrief bij rapportage investeringsraming 14 grootschalige woningbouwgebieden (PDF | 2 pagina | 89 kB)