Business case aanpak 14 grootschalige gebieden

In deze rapportage is een investeringsraming uitgewerkt voor de ontwikkeling van 14 grootschalige woningbouwgebieden.

Business case aanpak 14 grootschalige gebieden (PDF | 25 pagina's | 681 kB)