Kamerbrief reactie op verzoek Voortgangsrapportage POK

Minister Ollongren (BZK) beschrijft de planning voor de Voortgangsrapportage Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) en de departementale actieplannen. De Tweede Kamer had hier vragen over na de planningsbrief 2021 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.