Stand van zaken statusaanvraag Van Gogh Nationaal Park

Minister Schouten (LNV) informeert het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant over de stand van zaken rondom de statusaanvraag Nationaal Park voor het gebied Van Gogh.

Stand van zaken statusaanvraag Van Gogh Nationaal Park ( PDF | 2 pagina's | 136 kB )