Aanbiedingsbrief bij beantwoording Kamervragen in schriftelijk overleg over advies AIV 'Veiligheid en rechtsorde in Caribisch gebied'

De ministers Kaag (BZ) en Bijleveld (Defensie) sturen hun antwoorden op vragen over de reactie van de Rijksministerraad op het advies 'Veiligheid en rechtsorde in het Caribisch gebied', uitgebracht door de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). De vragen zijn gesteld door de vaste Tweede-Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties in een schriftelijk overleg met het kabinet. 

Aanbiedingsbrief bij beantwoording Kamervragen in schriftelijk overleg over advies AIV 'Veiligheid en rechtsorde in Caribisch gebied' ( PDF | 1 pagina | 51 kB )