Kamerbrief reactie op motie dubbele verplichtingen bij energiecontracten

Staatssecretaris Keijzer (EZK) reageert op de motie-Futselaar. Deze motie verzoekt de regering te komen tot garanties dat de situatie dat consumenten door energieaanbieders verleid worden een contract aan te gaan zonder dat hun huidige contract ontbonden wordt zich niet meer kan voordoen.