Kamerbrief toezegging uit technische briefing adviescommissie Nationaal Groeifonds

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat, een overzicht van de (volledige en voorwaardelijke) toekenningen uit het Nationaal Groeifonds die in de Voorjaarsnota 2021 zijn verwerkt. De toekenningen zijn ingedeeld in de 3 pijlers binnen het groeifonds: Kennisontwikkeling, Research & Development en Innovatie en Infrastructuur.