Aanbiedingsbrief rapport ‘Substantieel potentieel’ van SiRM

Minister Van Ark (Medische Zorg en Sport) biedt de Tweede Kamer het rapport ‘Substantieel potentieel: Schatting van de potentiële opbrengst van substitutie van zorg en inventarisatie van de benodigde voorwaarden’. De aanleiding voor dit rapport is een kennisvraag die voortvloeide uit het traject ‘Brede maatschappelijke heroverwegingen’ (BMH). 

Aanbiedingsbrief rapport ‘Substantieel potentieel’ van SiRM (PDF | 2 pagina's | 9,6 kB)