Nota naar aanleiding van verslag wijziging Paspoortwet (uitvoering verordening identiteitskaarten)

Staatssecretaris Knops (BZK) geeft antwoord op vragen over het voorstel tot wijziging van de Paspoortwet. Het gaat om het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen. De Eerste Kamerfracties van D66, ChristenUnie, PVV, SGP en PvdD hebben deze vragen gesteld.

Nota naar aanleiding van verslag wijziging Paspoortwet (uitvoering verordening identiteitskaarten) (PDF | 7 pagina's | 117 kB)