Kamerbrief over voortgang Omgevingswet (juli 2021)

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de meest recente stand van zaken van de Omgevingswet. De inwerkingtredingsdatum van deze wet is gepland op 1 juli 2022. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Kamerbrief over voortgang Omgevingswet (juli 2021) (PDF | 9  pagina's | 404 kB)