Beantwoording Kamervragen in VSO over persoonlijke beschermings-, genees- en hulpmiddelen inclusief halfjaarlijkse voortgang ijzeren voorraad

Minister Van Ark stuurt haar antwoorden op vragen van verschillende Tweede-Kamerfracties in een schriftelijk overleg over 2 brieven over het aanhouden van een zogenoemde ijzeren voorraad van beschermings-, hulp- en geneesmiddelen. Een ijzeren voorraad is een voorraad van belangrijke middelen die wordt aangehouden om een periode van leveringsonzekerheid op te kunnen vangen.

IJzeren voorraad medische middelen

De Kamervragen gaan over de brieven: 

Over deze brieven hebben de Tweede-Kamerfracties van VVD, D66, PVV, CDA, SP, PvdA en GL vragen gesteld.