Beantwoording Kamervragen in VSO over persoonlijke beschermings-, genees- en hulpmiddelen inclusief halfjaarlijkse voortgang ijzeren voorraad

Minister Van Ark stuurt haar antwoorden op vragen van verschillende Tweede-Kamerfracties in een schriftelijk overleg over 2 brieven over het aanhouden van een zogenoemde ijzeren voorraad van beschermings-, hulp- en geneesmiddelen. Een ijzeren voorraad is een voorraad van belangrijke middelen die wordt aangehouden om een periode van leveringsonzekerheid op te kunnen vangen.

Beantwoording Kamervragen in VSO over persoonlijke beschermings-, genees- en hulpmiddelen inclusief halfjaarlijkse voortgang ijzeren voorraad (PDF | 53 pagina's | 2,7 MB)

IJzeren voorraad medische middelen

De Kamervragen gaan over de brieven: 

Over deze brieven hebben de Tweede-Kamerfracties van VVD, D66, PVV, CDA, SP, PvdA en GL vragen gesteld.