Aanbiedingsbrief 3e nationale rapportage Richtlijn 2011/70/Euratom

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt de 3e nationale rapportage over de uitvoering van Richtlijn 2011/70/Euratom naar de Tweede Kamer. Deze Europese richtlijn gaat over een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstoffen en radioactief afval.