National report for the Council Directive 2011/70/Euratom

3e nationale rapportage over de uitvoering van Richtlijn 2011/70/Euratom. Deze Europese richtlijn gaat over een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstoffen en radioactief afval. Dit document is in het Engels.