Advies "Doorrekening bronmaatregelen stikstof in de melkveehouderij"

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet heeft de effecten van 3 maatregelen voor vermindering van de ammoniakuitstoot uit de melkveehouderij geanalyseerd. Het gaat om de maatregelen minder eiwit in veevoer, koeien meer in de wei en verdunnen van mest bij gebruik op zandgronden.