Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van verslag wijziging van de Kieswet

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van wet tot wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland.

Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van verslag wijziging van de Kieswet (PDF | 1 pagina | 59 kB)