Nota naar aanleiding van verslag wijziging van de Kieswet

Minister Ollongren (BZK) reageert op vragen en opmerkingen over het voorstel van wet tot wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland.

Nota naar aanleiding van verslag wijziging van de Kieswet (PDF | 8 pagina's | 137 kB)