Beantwoording Kamervragen over gebruik big data in landbouw

Minister Schouten (LNV) beantwoordt vragen over het gebruik van big data (grote hoeveelheden gegevens) in de landbouw. De vragen zijn gesteld door de leden van de vaste Tweede-Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

Beantwoording Kamervragen over gebruik big data in landbouw (PDF | 8 pagina's | 353 kB)