Antwoorden op Kamervragen over situatie Zuid-Afrika

Minister Kaag (BZ) geeft antwoord op vragen over gewelddadigheden in Zuid-Afrika. Het Tweede Kamerlid Kerseboom (FvD) heeft deze vragen gesteld.