Kamerbrief over motie Koerhuis ontwerpbesluit minimumwaarde hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot de motie Koerhuis (Kamerstuk 32 757, nr. 181) ontwerpbesluit minimumwaarde hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie. De motie verzoekt de regering om huiseigenaren niet te verplichten tot het nemen van hernieuwbare energiemaatregelen.

Kamerbrief over motie Koerhuis ontwerpbesluit minimumwaarde hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie (PDF | 2 pagina's | 103 kB)