Aanbiedingsbrief bij Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid Garantiestelling Nationaal Groenfonds

Minister Schouten (VWS) biedt de Tweede Kamer het Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid inzake de Garantiestelling Nationaal Groenfonds aan, zoals aangekondigd in het Klimaatakkoord. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.