Antwoorden op Kamervragen over Regeling nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem

Minister Schouten (LNV) geeft antwoord op vragen over de Regeling nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem. De leden van de fracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben vragen gesteld over de vervolgacties naar aanleiding van het eindrapport van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof. De leden van de PvdA-fractie hebben een vraag gesteld over de bouwopgave.

Antwoorden op Kamervragen over Regeling nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem (PDF | 12 pagina's | 658 kB)