Aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen SO seksueel grensoverschrijdend gedrag

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en minister Van Engelshoven (OCW) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen bij het schriftelijk overleg over de beleidsreactie op het onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs. Zij ontvingen de vragen van de commissie Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW).