Kamerbrief financiële tegemoetkoming Julio Poch

Minister Grapperhaus (JenV) informeert de Tweede Kamer over de hoogte van de humanitaire tegemoetkoming aan de heerJulio Poch op grond van de volledige dagvergoeding voor onterechte detentie.